Adressen

Telefoon-landnummer: 46

Ambassade
Götgatan 16 A, Postbus 15048, SE-10465 Stockholm, tel. (0)8-55693300, fax -55693311, sto@minbuza.nl, www.netherlands-embassy.se. http://zweden.nlambassade.org

Consulaten
Göteborg, tel.(0)705140709, hakan.o.friberg@telia.com
S21136 Malmö, Baltzarsgatan 16, tel.(0)40-6655540, fax -303120, magnus.dahl@aspekta.se

Ambassade van Zweden in Nederland
Jan Willem Frisolaan 3, 2517 JS Den Haag, tel. 070-4120200, fax -4120211. Handelsdelegatie, tel. 0703022050, ambassaden.haag@foreign.ministry.se, www.swedenabroad.com/thehague

Ministerie van Verkeer (Ministry of Industry)
Näringsdepartementet, Mäster Samuelsgatan 70, SE-10333 Stockholm, tel. (0)8-4051000, fax -4113616, registrator@industry.ministry.se, www. regeringen.se/Sb/d/1470

Organisatie(s) voor het beroepsgoederenvervoer
Sveriges Åkeriföretag (SA), (lid IRU), Kungsgatan 24, P.O. Box 7248, SE-10389 Stockholm, tel. (0)87535400, fax -7556001, info@akeri.se, www.akeri.se

Overige organisaties
• Trafikverket (Swedish Transport Administration), Röda vägen 1, SE-78189 Borlänge, tel. (0)771921921, fax (0)10-1240785, trafikverket@trafikverket.se, www.trafikverket.se
• Transportstyrelsen (Swedish Transport Agency), Olai Kyrkokata 35, SE-60173 Norrköping, tel.(0)771503503, kontakt@transportstyrelsen.se, www.transportstyrelsen.se