Maten en gewichten

Toegestane maximummaten en -gewichten

Maten en gewichten
Het Zweedse hoofdwegennet bestaat voor 80 procent uit wegen vallend onder de categorie BK1. Indien gebruik wordt gemaakt van BK2-wegen, dan moet het voertuig voldoen aan de maten en gewichten die gelden voor nationaal vervoer.
Dezelfde regel is van toepassing indien het voertuig niet volledig voldoet aan de EU-normen.

a. Hoogte ………………………………………………………………………. niet vastgesteld1)
b. Breedte2) (op rijkswegen) …………………………………………………………………………………………. 2,60 m
c. Lengte maximaal …………………………………………………………………………………………………… 24,00 m
maximumasdrukken …………………………………………………………….. BK 1-wegen ………… BK-2 wegen
d. Enkele as ………………………………………………………………………………. 10,00 ton ……………. 10,00 ton
• aangedreven as ……………………………………………………………………..11,50 ton ……………. 10,00 ton
e. Tandem-as
• asafstand, minder dan 1 m ………………………………………………………11,50 ton …………….. 11,50 ton
• asafstand tussen 1 en 1,30 m ………………………………………………… 16,00 ton ……………. 16,00 ton
• asafstand tussen 1,30 en 1,80 m ……………………………………………. 18,00 ton ……………. 16,00 ton
• asafstand tussen 1,30 en 1,80 m 3) ………………………………………….. 19,00 ton ……………. 16,00 ton
• asafstand meer dan 1,80 m ……………………………………………………. 20,00 ton ……………. 16,00 ton
f. Tridem-as, afstand tussen de buitenste assen
• minder dan 2,60 m ……………………………………………………………….. 21,00 ton ……………. 20,00 ton
• meer dan 2,60 m ………………………………………………………………….. 24,00 ton ……………. 22,00 ton
Zie tabel II.
Op BK 1-wegen gelden voor internationaal vervoer dat voldoet aan de EU-normen
de volgende maxima:
g. Vrachtauto
• met 2 assen …………………………………………………………………………… 12,00 m ……………. 18,00 ton
• met 3 assen …………………………………………………………………………… 12,00 m ……………. 25,00 ton
–indien de aangedreven as is voorzien van luchtvering en
dubbellucht òf elk der aangedreven assen is voorzien van
dubbellucht en geen der assen overschrijdt 9,5 ton …………………….. 12,00 m ……………. 26,00 ton
• met 4 assen of meer …………………………………………………………………. 12,00 m ……………. 31,00 ton
– indien de aangedreven as is voorzien van luchtvering en
dubbellucht òf elk der aangedreven assen is voorzienvan
dubbellucht en geen der assen overschrijdt 9,50 ton …………………… 12,00 m ……………. 32,00 ton
h. Motorwagen-aanhangwagencombinatie
• met 4 assen …………………………………………………………………………. 18,75 m4) ……………. 38,00 ton
• met 5 assen of meer ……………………………………………………………… 18,75 m4) ……………. 40,00 ton
i. Trekker-opleggercombinatie
• met 4 assen …………………………………………………………………………… 16,50 m ……………. 38,00 ton
• met 5 assen of meer ……………………………………………………………….. 16,50 m ……………. 40,00 ton
j. Trekker (3 assen) met 2- of 3-assige oplegger bij vervoer van
40-voets ISO-containers in het gecombineerde weg/railvervoer of
binnenvaart/wegvervoer …………………………………………………………….. 16,50 m ……………. 44,00 ton
1) De hoogte is beperkt tot de vrije doorrijhoogte van viaducten en tunnels van maximaal 4,5 meter. De vervoerder is aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door een voertuig dat hoger is
2) Is de lading meer dan 20 cm breder dan het voertuig, dan moet een ontheffing worden aangevraagd, ook wanneer de totale breedte van 2,60 meter niet wordt overschreden
3) Indien aangedreven as voorzien van luchtvering en dubbellucht òf van dubbel aan gedreven assen voorzien van dubbellucht en geen van beide overschrijdt 9,5 ton
4) De maximum toegestane lengte bedraagt 18,75 meter onder voorwaarde dat:
• de parallel met de lengteas van de gemeten maximale afstand tussen het voorste punt van de
laadruimte achter de stuurcabine en het achterste punt van de aanhangwagen van de combinatie, verminderd met de afstand tussen de achterkant van het motorvoertuig en de voorkant van de aanhangwagen niet meer bedraagt dan 15,65 m
• de parallel met de lengteas van de gemeten maximale afstand tussen het voorste punt van de laadruimte achter de stuurcabine en het achterste punt van de aanhangwagen van de combinatie niet meer bedraagt dan 16,40 m

Voor nationaal of internationaal vervoer waarbij niet wordt voldaan aan de EU-normen of gebruik wordt gemaakt van BK2-wegen dient het maximum totaalgewicht te worden berekend. Dit is afhankelijk van:
a. De som van de toegestane asdrukken. Deze mogen de asdrukken op het kenteken bewijs niet
overschrijden
b. De afstand tussen de achterste as van het trekkende voertuig en de voorste as van het getrokken voertuig (tabel I)
c. De afstand tussen de buitenste assen van de combinatie (tabel II of III). Als het volgens deze
methode verkregen maximum toegestaan totaalgewicht (ttg) lager is dan die volgens punt 2, dan geldt het lagere ttg
d. De categorie weg waarover wordt gereden. Hiervoor zijn speciale wegenkaarten ver krijgbaar
BK3-wegen zijn secundaire wegen. Hierop bedraagt de maximale asdruk 8 ton voor een enkele as, 12 ton voor een tandem-as en 13 ton voor een tridem-as.