Cabotage

Cabotage is toegestaan onder dekking van de communautaire vergunning. Hierbij gelden de volgende voorschriften.

BTW
De buitenlandse vervoerder dient een aansprakelijk vertegenwoordiger in Zweden aan te stellen, die zorg draagt voor alle wettelijke verplichtingen, waaronder de aangifte en afdracht van BTW. De vervoerder dient hiertoe contact op te nemen met Särskilda Skattekontoret, Carlavägen 21, SE77183 Ludvika, tel. 0046-(0)240-87000, fax -10340. Op alle facturen dient de vervoerder te vermelden dat de BTW-afdracht door de met naam en adres genoemde aansprakelijk vertegenwoordiger geschiedt. De buitenlandse vervoerder dient tevens een BTW-nummer voor buitenlandse belastingplichtigen aan te vragen.

Het algemene BTW-tarief (MOMS) bedraagt 25 procent. De in Zweden betaalde BTW op uitgaven
als motorbrandstof, smeermiddelen, autoreparaties, banden, onderhoud en onderdelen en dergelijke, alsmede de Oresundbrug en hotel- en verblijfkosten van chauffeurs, kan worden teruggevraagd. Verzoeken om restitutie dienen binnen negen maanden (uiterlijk 30 september) na afloop van een kalenderjaar digitaal te zijn ingediend bij de Nederlandse belastingdienst. Sinds 1 januari 2010 gelden er nieuwe BTW regels in de EU.

Maten en gewichten
Zie toegestane maximum maten en gewichten. Bij cabotage kunnen afwijkende maximum gewichten gelden.

Tarieven en contractuele voorwaarden
Tarieven kunnen vrij worden overeengekomen.
Bij cabotagevervoer is men verplicht gebruik te maken van een nationale vrachtbrief.
De CMR-vrachtbrief mag hiervoor niet worden gebruikt.

Tijdelijk verblijf
Sinds 14 mei 2010 zijn in Zweden 3 cabotageritten binnen 7 dagen toegestaan, mits volgend op een internationale rit met hetzelfde voertuig, waarbij eerst de lading bestemd voor Zweden werd gelost. Eén cabotagerit binnen 3 dagen is toegestaan na binnenkomst in Zweden met een leeg voertuig, in aansluiting op een internationale rit, waarbij goederen werden gelost in een andere EU-lidstaat. CMR’s van internationale ritten dienen aan boord te zijn.

Vervoer gevaarlijke stoffen en bederfelijke waar
Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen gelden de bepalingen van het ADR. Voor het vervoer van bederfelijke levensmiddelen gelden de bepalingen van het ATP.

Verzekering
Bij het verrichten van cabotage in Zweden moet worden voldaan aan de Zweedse verzekeringsvoorschriften voor binnenlands vervoer. Over het algemeen dekt de doorsnee polis het vervoer onder CMR-condities en die voor het binnenlands vervoer in Nederland.
Voor cabotage in Zweden is dit niet voldoende. Volgens de Zweedse voorschriften is
de vervoerder aansprakelijk voor een bedrag van maximaal 150 SEK per kilogram
(circa 15,83 euro). Dat is meer dan de CMR-aansprakelijkheid, die niet verder gaat dan ongeveer 11,80 euro per kilogram. Gelet op de hogere aansprakelijkheid is het van groot belang dat dit risico wordt bijverzekerd.