Exceptioneel transport

Aanvraag ontheffingen
Bij overschrijding van de toegestane maximummaten en/of -gewichten (ondeelbare lading) dient een verzoek om ontheffing te worden ingediend bij Trafikverket (Swedish Transport Administration), Sektionen för tungtrafik, Röda vägen 1, SE-78189 Borlänge, tel. 0046-(0)771-921921, fax (0)101240785, trafikverket@trafikverket.se, www.trafikverket.se

Rijverboden
Transporten waarvoor een ontheffing is verleend wegens het overschrijden van de maximum toegestane afmetingen en gewichten mogen uitsluitend bij daglicht worden uitgevoerd.

Speciale voorschriften
Specifieke voorschriften zijn van kracht met betrekking tot markering, verlichting en snelheid. Deze worden in de ontheffing vermeld. Ook wordt daarin vermeld voor welke transporten en trajecten bepaalde rijverboden gelden.
Voor ladingen tot 3,10 meter breed is geen ontheffing nodig. Daarboven is zowel een ont heffing als begeleiding verplicht. Het maximale gewicht is afhankelijk van de keuze van de BK-wegen. Een hoogte van 4,5 meter is gegarandeerd.