Gevaarlijke stoffen

ADR
Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen gelden de bepalingen van het ADR. Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen kan een aanvullende vergunning nodig zijn. Voor informatie en contactgegevens zie de website via deze link.

Rijverboden
Er gelden in Zweden geen rijverboden voor vervoer van ADR-goederen.

Uitwijkverbod
ADR-voertuigen mogen niet uitwijken naar rechts, op wegen waar maar één rijstrook per richting is. De rechterstrook is een soort vluchtstrook waar men normaalgesproken even naar uitwijkt om een achteropkomend voertuig in te laten halen.

Bepalingen tunnels/bruggen
Öresundbrug
Voor het vervoer van gevaarlijke goederen waarbij de verplichting van oranje borden geldt, is een rijverbod van toepassing van 06.00 tot 23.00 uur.
Voertuigen (en combinaties) met ADR-klasse 1, 1.1 en 1.5 mogen nooit de hoeveelheid van 5.000
kilogram netto te boven gaan. Voor verdere informatie over de Öresundbrug: Öresund klantenservice, tel. 0045-7-0239060.