Verkeersvoorschriften

Maximumsnelheid

Binnen de bebouwde kom                                        : 50 km/uur
Buiten de bebouwde kom , alle voertuigen            : 70 km/uur
• Op wegen met 2×2 rijbanen, alle voertuigen       : 80 km/uur
• Op snelwegen, alleen vrachtauto>3,5 ton (solo) : 90 km/uur

Bijzondere regels
• Inhalen buiten de bebouwde kom aankondigen met licht- of geluidsignalen
• Gedurende het hele jaar dienen voertuigen binnen en buiten de bebouwde kom overdag dimlicht te voeren.

Aparte voorschriften bij weersomstandigheden
In de periode van 1 december tot en met 31 maart dienen vrachtauto’s met een toegestaan
totaalgewicht (ttg) > 3,5 ton te zijn voorzien van winterbanden op de aangedreven as(sen). Alle banden moeten een minimum profieldiepte van 5 millimeter hebben.
Lichte vrachtvoertuigen (< 3,5 ton ttg), lichte aanhangwagens en personenauto’s dienen in die periode te zijn voorzien van winterbanden op alle assen, met een minimum profieldiepte van 3 millimeter. Deze regels zijn van toepassing zodra zich winterse omstandigheden voordoen.
Het gebruik van spijkerbanden is toegestaan vanaf 1 oktober tot en met 15 april, tenzij
weersomstandigheden het gebruik buiten deze periode vereisen.
Het is niet verplicht om sneeuwkettingen mee te nemen.|

Parkeerplaatsen
Een overzicht van veilige parkeerplaatsen in dit land is opgenomen in de rubriek Services, TRANSPark op de website www.iru.org.

Pech onderweg
Noodnummers:
• Politie 112
• Brandweer 112
• Ambulance 112
In telefooncellen is een rode SOS-knop die ingedrukt kan worden of men kan #9 intoetsen.

Boetes
Overtreding
Voor overtredingen van de Zweedse voorschriften op het gebied van de toegestane
afmetingen en gewichten staan zeer hoge boetes. Deze bedragen bij overschrijding van:
100 – 2.000 kg 400 SEK per 100 kg
2.100 – 4.000 kg 600 SEK per 100 kg
4.100 – 6.000 kg 800 SEK per 100 kg
Boven 6.100 kg 1.000 SEK per 100 kg

Procedure
De boete kan zowel aan de chauffeur als aan de eigenaar van het voertuig worden op gelegd. Of beiden worden beboet hangt af van de omstandigheden. Daarnaast wordt per overtreding een bedrag van SEK 2000 in rekening gebracht.